Kohti valoa ja järjestystä

VIsa Suonpää: Kohti valoa ja järjestystä: Aleksanteri Ahola-Valon 1930- ja 40- lukujen rationaalinen ajattelu ja tulevaisuuden ihmisen muokkaaminen. Elpo ry, 2000.

Ahola-Valo piti itseään tulevaisuuden ihmisenä. Saatesanoissa kulttuurihistorian professori Kari Immonen toteaa:
”Kuten Suonpää osoittaa, Ahola-Valon todella oli hyvin erikoislaatuinenkin ajattelija ja toimija. Tämä on usein peittänyt sen, että hänessä samalla konkretisoitui vuosisadan aatehistoria ja ajattelutapa poikkeuksellisen tietoisena, vahvana ja moniulotteisena. Ahola-Valo on 1900-luvun laboratorio.”


Takakannen tekstin sanoin:
”Kohti valoa ja järjestystä on kulttuurihistoriallinen tutkimus laajaa kiinnostusta ja suuria intohimoja herättäneestä suomalaisesta kuvataiteilijasta ja tiedemiehestä, Aleksanteri Ahola-Valosta (1900–1997). – – Kirja käsittelee Ahola-Valon 1930- ja 40-lukujen ajattelun erilaisia rationaalisuuden perspektiivejä ja suuntaviivoja. Rationaalisuus liittyi vahvasti tulevaisuuden ihmisen muokkaamiseen. – – Ahola-Valo kutsui itseään huoltokulttuuriarkkitehdiksi. Huoltokulttuuriarkkitehti suunnitteli välineet, joilla ihmisen työmenetelmät, ajankäyttö ja kodin ympäristö muokattiin uudelleen.”

Visa Suonpää: Kohti valoa ja järjestystä

ELPO ry • Vuorikatu 25 B 9 • 13100 Hämeenlinna

Elpo logo.