Visa Suonpää

Visa Suonpää on taiteilijaryhmä  IC-98:n toinen jäsen.

Hän on koulutukseltaan kulttuurihistorioitsija, joka on tehnyt opinnäytetyönsä Ahola-Valosta. Ensin hän teki seminaarityön Ahola-Valon vuonna 1930 tekemästä Ihmiskunnan kärsimysten historian paviljongista ja sitten pro gradutyön Ahola-Valon 1930- ja 1940-lukujen ajattelusta.

Vuonna 2001 taiteilijaryhmä IC-98  toteutti kulttuurihistoriallisen Pois menneisyydestä -näyttelyn Ahola-Valosta. Näyttelyesitteessä IC-98 toteaa näyttelyn osoittavan, ettei historia ole vain joukko kuvia vaan elävää todellisuutta, jolla on voima avata uusia perspektiivejä arkipäivän elämäämme.

IC-98 on saanut valtion kuvataidepalkinnon ja esiintynyt ahkerasti monissa gallerioissa ja taidemuseoissa ympäri maailmaa. Työryhmän työn tarkempi kuvaus on heidän kotisivuillaan (http://www.socialtoolbox.com/) .

Turun  taidemuseon näyttelyn Abendland (4.10.2013-5.1.2014) esitteen mukaan työryhmää kiinnostavat erilaiset oppijärjestelmät, yhteiskunnan kontrollimekanismit ja yhteiskuntajärjestelmät, toteutumattomat suunnitelmat ja historian läsnäolo nykyajassa.

IC-98 voitti vuoden 2014 Ars Fennica -kilpailun yleisöäänestyksen.

IC-98 on Suomen edustaja Venetsian biennaalissa vuonna 2015.

Elpo-kustannus on julkaissut Visa Suonpään teoksen (pro gradun) Kohti valoa ja järjestystä. Aleksanteri Ahola-Valon 1930-ja 40-lukujen rationaalinen ajattelu ja tulevaisuuden ihmisen muokkaaminen.

      Risto Suvanto

ELPO ry • Vuorikatu 25 B 9 • 13100 Hämeenlinna

Elpo logo.