Tarkoitus

Elpo-kustannus on osa Elpo ry:tä, joka on Aleksanteri Ahola-Valon johdolla (1900-1997) perustettu yhdistys.

Ahola-Valo antoi yhdistykselle lisämääreen, joka ilmaisee yhdistyksen tarkoitusta: elämäntapojen ja toiminnan ohjaamisen opinnollinen yhdistys.

Yhdistys on siis opinnollinen, yhdistyksen jäsenet pyrkivät oppimaan jotain sellaista mitä eivät vielä osaa. Oppimisen kohteita on kaksi:

1. Elämäntavat

Yhdistys jatkaa sitä perinnettä, jota edustivat antiikin Kreikan filosofikoulut eli Platonin akatemia, Aristoteleen lykeion, Epikuroksen puutarha ja Zenonin stoa.  Näissä kouluissa filosofia merkitsi elämäntapaa, jossa tavoiteltiin hyvää elämää. Elämäntapa ei ole asia joka tulee meihin ulkopuoleltamme ja iskostuu meihin luonnonlain välttämättömyydellä.  Elämäntapa voi muodostua myös tietoisen oppimien tuloksena ja siinä voi konkretisoitua tietoinen tavoitteenasettelumme. Ahola-Valo tavoitteli elämäntapaa, jossa ihminen voisi totuudellisesti elää harmoniassa itsensä, kanssaihmisten ja luonnon kanssa itseään kehittäen.

2. Toiminnan ohjaaminen

Kun teemme jotain, toiminnallamme on jokin tavoite tai syy, joka  toimintaamme ohjaa. Tämä tavoite tai syy ei useinkaan ole itsemme itsellemme tietoisesti asettama, emmekä tiedä miten toimintaamme konkreettisesti ohjaamme. Tämän puutteen korvaamiseksi Ahola-Valo loi konkreettiset välineet ”sahan ja kirveen”, joilla voimme elämäämme itse ohjata. Välineiden avulla voimme myös läpivalaista itseämme itsellemme ja tulla oman elämämme herraksi. Kirjassa TIE ARVOELÄMÄÄN (Elpo 1997) on esitelty Ahola-Valon ”sahaa ja kirvestä”.

”Elpo”-nimi voidaan myös Ahola-Valon termein selittää toisin.  Nimen kolme ensimmäistä kirjainta ELP ovat Ahola-Valon lyhenne sanaparista ”elämän päämäärät” ja viimein kirjain O viittaa oppimiseen.

Elpo ry:n tarkoituksen voi kiteyttää myös Ahola-Valon julistukseen: ”Meidän on luotava terveyttä ja terveyden kautta kauneutta. Meidän on luotava elämää joka on itsessään taidetta.

Julistus on myös Elpo-kustannuksen lähtökohta. Emme kuitenkaan rajoitu julkaisuissamme elämäntapojen tai toiminnan ohjaamiseen, vaan ymmärrämme julistuksen laajasti: myös esimerkiksi dekkareiden ja fantasioiden kautta voi elämään luoda kauneutta.

Kaukaisena haaveena on perustaa ELPO-opisto, joka oli yksi Ahola-Valon elämän päämääristä. ”Elpo-opiston tulisi olla ihmisen edistystieteen korkein oppilaitos, joka valmentaisi opettajia vastuullisuuteen kasvattajiksi kaikkiin oppilaitoksiin leikkikouluista akateemisiin oppilaitoksiin asti.”

Ahola-Valon Koulupojan päiväkirjan kansikuvaan maalaama Elpon tunnus, josta on kehitetty Elpon logo.

ELPO ry • Vuorikatu 25 B 9 • 13100 Hämeenlinna

Elpo logo.