Ihmisyyden ja viisaan rakkauden kirjat

”Kaikista eroista ihmisen ja alempien eläinten välillä on moraaliaisti (moral sense) tai omatunto  ylivoimaisesti kaikkein tärkein.” Tämä Charles Darwinin lause vuodelta 1871 korostaa sitä mihin Elpo- kustanuksen kirjat keskittyvät: ihmisyyteen,jonka oleellisin piirre on moraalisuus/epämoraalisuus.

Antiikin filosofien tavoin Elpo-kustannus tavoittelee viisautta eli olemme viisauden rakastajia.

Julkaisemme ihmisyyden ja viisaan rakkauden kirjoja, jotka raaputtavat kulttuurin pintakiiltoa ja syväntävät tietoisuuttamme todellisuudesta.

Tulevaisuuden ihminen

ELPO ry • Vuorikatu 25 B 9 • 13100 Hämeenlinna

Elpo logo.