Ajatellaan itse


Ajattelu on haastavaa. Helposti vain toistamme toisten ajatuksia. Yritän välttää sitä ja ajatella itse.
Muodollinen koulutukseni (varatuomari, kasvatustieteen maisteri) ei kannustanut ajattelemaan, vaan
pikemminkin tukahdutti.

Kädessäni on taulu, jonka keskiössä on ihmisyyden symboli jota kehämäisesti reunustaa
arvoituksellisia merkkejä. Tätä elämän arvoituksellisuutta yritän ajatella. Yritän ajatella itse ja
kirjoitan ajatuksistani kirjaa, jossa kuvaan nykyhetkeä ja mietin elämämme taustaoletuksia.

Aleksanteri Ahola-Valo ja hänen Koulupojan päiväkirjansa aikoinaan herätti minut ajattelemaan. Ahola-Valon avustajan Airi Valveen suurenmoisen työn ansiosta Koulupojan päiväkirja -sarja tuli
vuosikymmeniä sitten julkisuuteen ja saanee syksyllä päätöksensä. Thomas McElwain kiteyttää Koulupojan päiväkirjan ytimen julkaisuprosessissa olevan englanninkielisen Koulupojan päiväkirjan 1. osan kääntäjän alkusanoissa. Tätä ydintä yritän sijoittaa nykytodellisuuteen ja verrata erilaisiin ajatustraditioihin, esimerkiksi tulevan kirjani luvussa Mika, Erkki ja pelko. Luku kuvaa meidän ihmisten taaperrusta nykytodellisuudessa mielikuviemme vankilassa juuri nyt. Euroopassa soditaan ja maailma on vaarallisella tiellä. Thomas McElwainin teksti on syvempi, henkilökohtainen ja avaa tietä toisenlaiseen maailmaan. Tekstien erilaisuudesta muodostuu pari: maailman raadollisuus ja toivon näkökulma. Thomas McElwain kirjoittaa Koulupojan päiväkirjan tiestä: ”Jos kaikki. lapset ja aikuiset, voisivat juoda samaa valoa, jota Ahola-Valo antoi maailmalle jo pienenä lapsena, eläisimme muuttuneessa maailmassa, rauhassa, rakkaudessa ja valossa”.

Muita kun Elpo ry:n julkaisemia tekstejäni:

  • Aleksanteri Ahola-Valo – viisaan rakkauden julistaja. Artikkeli teoksessa Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa (toim.Tähtinen & Skinnari). Suomen Kasvatustieteellinen Seura 2007, 299–318.
  • Ymmärtämisen käytännöistä. Artikkeli teoksessa Filosofi tavattavissa Ajatuksia filosofisesta elämästä (toim. Houni & Salovaara). Niin&Näin 2014, 75–85.

Gallen-Kallelan museon näyttelyn avajaisissa kerroin miten koin Ahola-Valon persoonan.


23.7.2023 Risto Suvanto, Elpo ry:n puheenjohtaja

ELPO ry • Vuorikatu 25 B 9 • 13100 Hämeenlinna

Elpo logo.